کتاب اصول و مهارت های فروش

لوح فکر-عظیمی

محصول جدید

اصول و مهارت های فروش عنوان کتابی است از سید علیرضا محسنی که در 72 صفحه و توسط انتشارات لوح فکر در سال 1394 به چاپ رسیده است

80,000 ریال

مدیریت
محسنی-عظیمی
لوح فکر
9789648578553
72
1394
پالتویی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب اصول و مهارت های فروش

کتاب اصول و مهارت های فروش

اصول و مهارت های فروش عنوان کتابی است از سید علیرضا محسنی که در 72 صفحه و توسط انتشارات لوح فکر در سال 1394 به چاپ رسیده است

مــحصولات مرتبط