کتاب پیشگفتار پدیدارشناسی روح

لوح فکر-عباسی

محصول جدید

پیشگفتار پدیدارشناسی روح عنوان کتابی است از گئورگ ویلهلم فریدریش هگل با ترجمه‌ی بهرام عباسی که در 152 صفحه و توسط انتشارات لوح فکر در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از phenomenology of sprit. موضوع اصلی این کتاب حقیقت است

150,000 ریال

فلسفه و منطق
هگل
عباسی
لوح فکر
9789648578690
152
1395
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب پیشگفتار پدیدارشناسی روح

کتاب پیشگفتار پدیدارشناسی روح

پیشگفتار پدیدارشناسی روح عنوان کتابی است از گئورگ ویلهلم فریدریش هگل با ترجمه‌ی بهرام عباسی که در 152 صفحه و توسط انتشارات لوح فکر در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از phenomenology of sprit. موضوع اصلی این کتاب حقیقت است

مــحصولات مرتبط