کتاب روان شناسی مرضی کودک و نوجوان بر اساس DSM-5

ارجمند-حمید

محصول جدید

500,000 ریال

روانشناسی و علوم تربیتی
نجمه حمید
ارجمند
9786002006127
352
3
1398
وزیری
شومیز

این کتاب شامل مجموعه‌ای از اختلال‌های روانی شایع در کودکان و نوجوانان بر اساس پنجمین کتابچۀ راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی (5-DSM) است. به منظور درک بهتر نشانه‌های بالینی این اختلال‌ها در کودکان و نوجوانان، از مثال‌های بالینی عینی با نام مستعار استفاده شده است. همچنین سعی شده است که در حیطۀ تشخیص این اختلال‌ها، از مصاحبۀ بالینی، آزمون‌های عینی و فرافکن استفاده شود. علاوه بر آن به طور اختصار به مداخله‌های درمانی مورد نیاز اشاره شده است.
این کتاب از لحاظ بررسی اختلال‌های روانی کودکان و نوجوانان و استفاده از مثال‌های بالینی جهت تفهیم نشانه‌های مرضی و توضیح روش‌های درمانی مورد نیاز، در نوع خود بی‌نظیر است. افزون ‌بر اين، نوآوری این کتاب، آشنا ساختن دانشجویان با شیوۀ مصاحبه، بررسی و در نظر گرفتن همۀ عوامل موثر بر شکل‌گیری یک اختلال روانی در کودکان و معرفی مداخلۀ درمانی مورد نیاز کودک و خانواده است. مهم‌تر از آن به نقش خانواده در آسیب‌شناسی اختلال‌های روانی کودک و نوجوان،مداخله‌های درمانی مبتنی بر خانواده و اصلاح روش‌های تربیتی والدین نیز به طور جامع اشاره شده است.

نوشتن نقد و نظر

کتاب روان شناسی مرضی کودک و نوجوان بر اساس DSM-5

کتاب روان شناسی مرضی کودک و نوجوان بر اساس DSM-5

مــحصولات مرتبط