کتاب نظریه مجموعه های فازی و کاربرد های آن در مهندسی صنایع و مدیریت

گسترش علوم پایه-شوندی

محصول جدید

200,000 ریال

مدیریت
حسن شوندی
964-490-083-9
292
1
1396
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب نظریه مجموعه های فازی و کاربرد های آن در مهندسی صنایع و مدیریت

کتاب نظریه مجموعه های فازی و کاربرد های آن در مهندسی صنایع و مدیریت

مــحصولات مرتبط