ارزان شد! کتاب بودجه و بودجه ریزی در بخش دولتی به همراه سوالات طبقه بندی شدهکنکور سراسری و آزاد

کتاب بودجه و بودجه ریزی در بخش دولتی به همراه سوالات طبقه بندی شده کنکور سراسری و آزاد

بودجه ریزی-کجوری

محصول جدید

علم اقتصاد، علم تخصيص بهينة منابع كمياب است، اگر كميابي نبود علم اقتصاد هم بوجود نمي آمد. كميابي مهمترين موضوع مشترك علومي مانند اقتصاد، مديريت و ماليه و بودجه است. اقتصاد به علم ادارة منابع كمياب تعبير مي‌شود، مديريت را استفاده مؤثر و كارآمد از منابع مادی و انسانی می دانند.

81,000 ریال

-10%

90,000 ریال

اقتصاد
داوود کیاکجوری
کتاب مهربان
978-600-5823-22-6
183
2
1394
وزیری
شومیز

 علم اقتصاد، علم تخصيص بهينة منابع كمياب است، اگر كميابي نبود علم اقتصاد هم بوجود نمي آمد. كميابي مهمترين موضوع مشترك علومي مانند اقتصاد، مديريت و ماليه و بودجه است. اقتصاد به علم ادارة منابع كمياب تعبير مي‌شود، مديريت را استفاده مؤثر و كارآمد از منابع مادی و انسانی می دانند.بودجه نيز، تبديل منابع مالي به اهداف انساني مي‌باشد يعني رشته‌اي از علوم مالي كه در آن دخل و خرج دولت با استفاده از اصول مالي و اقتصادي تجزيه و تحليل می گردد. نوشته حاضر پس از چند سال تدريس در رشتة حسابداري و مديريت دولتي در درس فراگرد تنظيم و کنترل بودجه توسط مؤلف به رشتة تحرير درآمده است. لذا با توجه به مشكلات عملي دانشجويان مورد نظر و ساير علاقمندان به اينگونه مباحث، و بر اساس سرفصل مصوب وزارت علوم تحقيقات و فن آوري تهيه و جهت گيري مطالب بر اساس سؤالات ورودي كارشناسي ارشد در دانشگاههاي دولتي و دانشگاه آزاد اسلامي تنظيم و مباحث آن از منابع دست اول و معتبر جمع آوري گرديده و مبنا در تهيه سرفصل¬ها و متون اصلي كتاب بر دانشگاهي بودن گذاشته شده است.

نوشتن نقد و نظر

کتاب بودجه و بودجه ریزی در بخش دولتی به همراه سوالات طبقه بندی شده کنکور سراسری و آزاد

کتاب بودجه و بودجه ریزی در بخش دولتی به همراه سوالات طبقه بندی شده کنکور سراسری و آزاد

علم اقتصاد، علم تخصيص بهينة منابع كمياب است، اگر كميابي نبود علم اقتصاد هم بوجود نمي آمد. كميابي مهمترين موضوع مشترك علومي مانند اقتصاد، مديريت و ماليه و بودجه است. اقتصاد به علم ادارة منابع كمياب تعبير مي‌شود، مديريت را استفاده مؤثر و كارآمد از منابع مادی و انسانی می دانند.

مــحصولات مرتبط