کتاب مدیریت منابع انسانی اصول مبانی و مفاهیم با رویکرد راهبردی

پژوهش های فرهنگی-احمدی

محصول جدید

150,000 ریال

مدیریت
مسعود احمدی
پژوهش های فرهنگی
9789646912526
238
2
1392
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب مدیریت منابع انسانی اصول مبانی و مفاهیم با رویکرد راهبردی

کتاب مدیریت منابع انسانی اصول مبانی و مفاهیم با رویکرد راهبردی

مــحصولات مرتبط