کتاب بهره برداری عملی سیستم های قدرت

نیازدانش-براتی

محصول جدید

400,000 ریال

حسن براتی،محمد نصیر،ابراهیم واحدی
نیازدانش
9786008906032
2
1396
وزیری
شومیز

این کتاب از دوازده فصل و یک ضمیمه تشکیل شده ‌است. هشت فصل اول کتاب روی نیازهای بهره‌بردار، فرآیندها، و راه حل‌های تکنولوژیکی تمرکز دارد. فصول 9، 10 و 11 توصیفی کامل از مراکز کنترلی، سیستم‌های مدیریت انرژی و سیستم‌های مدیریت توزیع ارائه داده است. نهایتاً فصل 12 روش‌های در حال توسعه در زمینه‌ی سیستم‌های قدرت را پوشش می‌دهد. بخش ضمیمه مربوط به مفاهیم اساسی تئوریک برای درک کلی از همه‌ی فصول می‌باشد.

مفاهیم این کتاب در دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد زیر در دهه گذشته در دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا تدریس شده است:

·     EEECE499: ابزارهای پشتیبانی تصمیم­گیری در بهره­برداری سیستم قدرت

·     EECE498: کاربرد بهینه­سازی در سیستم‌های قدرت

·     EECE553: تحلیل سیستم قدرت پیشرفته

موضوعات کلاسی روی این موضوعات بسط داده شده‌اند‌. موضوعات دیگر در قالب دوره‌های دانشگاهی یا دوره‌های آموزشی پیوسته به صورت زیر می‌باشند:

·      بهره‌برداری سیستم­های قدرت مدرن

·      مراکز کنترل سیستم­های قدرت

·      سیستم‌های مدیریت انرژی و سیستم‌های توزیع انرژی

·      برنامه‌های کامپیوتری در عملکرد سیستم‌های قدرت

نوشتن نقد و نظر

کتاب بهره برداری عملی سیستم های قدرت

کتاب بهره برداری عملی سیستم های قدرت

مــحصولات مرتبط