کتاب طراحی فیلتر های مجتمع ازDC تا RF

نیازدانش-عطاردی

محصول جدید

300,000 ریال

فنی و مهندسی
مجتبی عطاردی
نیاز دانش
9786008906032
416
1
1396
وزیری
شومیز

آنچه در کتاب آمده تقریباً سه سال است بدون تغییر تدریس می­شود و مطالب آن برای یک نیم سال آموزشی 14 تا 16 هفته ­ای مناسب است. فصل اول کتاب شامل کلیات و مقدمات فیلتر و سنتر مدار است که عموماً در دوره کارشناسی به عنوان درس فیلتر و سنتز مدار ارائه می­گردد.  در فصل دوم به فیلترهای فعال مقاومتی- خازنی مجتمع (Avtive-RC) پرداخته شده است.  در فصل سوم، فیلترهای فعال کلید- خازنی (Switched-Capacitor) و خواص و برتری­های آن مورد بحث قرار گرفته و بطور کلی تکنیک‌های کلید خازنی جهت طراحی مدارهای سیگنال-مختلط (Mixed-Signal) ارائه شده است؛ همچنین فیلترهای تمام تفاضلی (Fully Differential) نیز معرفی شده و مزیت­های آن­ها نسبت به مدارهای تک ورودی-تک خروجی (Single-ended ) بیان شده است.  در فصل چهارم، مدارها و فیلترهای چندمسیره، که ترکیبی از فیلتر زمان پیوسته (مثل RC) و فیلتر زمان گسسته یا کلید-خازنی (Sampled- data) می­باشد، مورد بحث مفصل قرار گرفته و تمامی مبانی تحلیل و طراحی این نوع جدید از فیلترهای آنالوگ مورد بحث قرار گرفته است؛ در فصل پنجم، فیلترهای فعال ترارسانا-خازن به عنوان ساختاری از فیلترهای آنالوگ مانند تغییر دهنده فاز و یا تأخیر برای فراکانس­های بالا و قابل تنظیم بطور مبسوط مورد بحث قرار گرفته و مثال­های زیاد طراحی علاوه بر فیلتر در استفاده از این ساختار آورده شده است.  در فصل ششم، تنظیم خودکار فرکانس و ضریب کیفیت­های فیلترهای مجتمع تشریح شده و مدار کامل یک فیلتر مجتمع همراه با تنظیم فرکانس و ضریب کیفیت نشان داده شده و روش­های مختلف تنظیم خودکار و دستی مورد بحث قرار گرفته است.

نوشتن نقد و نظر

کتاب طراحی فیلتر های مجتمع ازDC تا RF

کتاب طراحی فیلتر های مجتمع ازDC تا RF

مــحصولات مرتبط