کتاب برنامه ریزی استراتژیک خدمات سلامت

مهکامه-خدادادی

محصول جدید

175,000 ریال

پزشکی
آلن زوکرمن
عباس خدادادی، حامد دهنوی
مهکامه
978-600-8731-11-5
203
1
1396
وزیری
شومیز

برنامه ریزی استراتژیک عبارت است از توانایی طراحی مقاصد آرمانی و ترسیم جایگاه مطلوب و همچنین یافتن مسیرهای آرمانی برای دستیابی به این قاصد است. بنابراین هنر یک استراتژیست به عنوان برنامه ریز استراتژیک این است که بتواند با توجه به مجموع تحلیل هایی مانند تحلیل های سیستمی و فراگیر، اقتضایی و پیش بینی کننده و همچنین تغییرات در بازار خدمات، رقابت و روندهای تخصصی مربوطه، جایگاه مطلوب بیمارستان و مرکز درمانی را پیش بینی و ترسیم کرده و مسیرها و استراتژی های مناسبی را برای آن شناسایی و طراحی کند.

سرفصل های کتاب عبارتند از: 

فصل 1:  آیا برنامه ریزی استراتژیک هنوز اهمیت دارد؟ 

فصل 2: سازمان دهی برای برنامه ریزی استراتژیک موفق

فصل3: اقدام یک: تحلیل محیط

فصل 4: اقدام دوم: تعیین جهت گیری سازمان

فصل 5: اقدام سوم: تدوین استراتژی

فصل 6: اقدام چهارم: انتقال به مرحله پیاده سازی

فصل 7: ملاحظات مهم فرایند برنامه ریزی

فصل 8: دست یافتن به منافع برنامه ریزی استراتژیک

فصل 9: از پیاده سازی تا مدیریت استراتژیک

فصل 10: به روزرسانی سالیانه برنامه ریزی استراتژیک 

فصل 11: تقویت تفکر استراتژیک

فصل 12: چالش های آینده برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزان

نوشتن نقد و نظر

کتاب برنامه ریزی استراتژیک خدمات سلامت

کتاب برنامه ریزی استراتژیک خدمات سلامت

مــحصولات مرتبط