کتاب استحصال آب برای کشاورزی در مناطق خشک

دانشگاه تهران-مهربانی

محصول جدید

220,000 ریال

کشاورزی و دامپروری
طیب اوی،دیتر پرینز
دانشگاه تهران
978-9640370698
978-9640370698
1
1396
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب استحصال آب برای کشاورزی در مناطق خشک

کتاب استحصال آب برای کشاورزی در مناطق خشک

مــحصولات مرتبط