کتاب علم و فناوری سلولز

دانشگاه تهران-عبدالخانی

محصول جدید

280,000 ریال

کشاورزی و دامپروری
ژان- لوک ورتز،الیویر بدو،ژان پیر مرسیر
علی عبدالخانی،فرشته فدوی کارتیجی
978-9640370629
410
1
1396
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب علم و فناوری سلولز

کتاب علم و فناوری سلولز

مــحصولات مرتبط