کتاب مدیریت خدمت فرهنگ مشتری مداری

مدیران-قریب

محصول جدید

60,000 ریال

مدیریت
باریه هاپسون،جک لوگاری،استیو مورگاتروید،ترزا ریپلی،مایک اسکالی،دن سیمپسون
مهدی ایران نژاد پاریزی
مدیران
964-92232-5-8
206
1
1385
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب مدیریت خدمت فرهنگ مشتری مداری

کتاب مدیریت خدمت فرهنگ مشتری مداری

مــحصولات مرتبط