کتاب رویکردی نوین در تصمیم گیری های چند معیاره

شاهد-بشیری

محصول جدید

تصمیم گیری از جمله وظایف اصلی مدیران محسوب میشود و تصمیم گیری مناسب و به موقع می تواند موفقیت مدیران را به همراه داشته باشید. در این خصوص ابزارهای گوناگون تصمیم گیری از قبیل روشهای گروهی، خبرگی و مدلسازی در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و صنعتی کاربردی بوده و میتواند به مدیران برای انخاذ تصمیمی صحیح کمک کند.

138,000 ریال

مدیریت
مهدی بشیری، حسین محتجب، طه حسین حجازی
دانشگاه شاهد
9786006121031
319
2
1394
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب رویکردی نوین در تصمیم گیری های چند معیاره

کتاب رویکردی نوین در تصمیم گیری های چند معیاره

تصمیم گیری از جمله وظایف اصلی مدیران محسوب میشود و تصمیم گیری مناسب و به موقع می تواند موفقیت مدیران را به همراه داشته باشید. در این خصوص ابزارهای گوناگون تصمیم گیری از قبیل روشهای گروهی، خبرگی و مدلسازی در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و صنعتی کاربردی بوده و میتواند به مدیران برای انخاذ تصمیمی صحیح کمک کند.

مــحصولات مرتبط