کتاب حسابداری مدیریت

کتاب مهربان-نیکبخت

محصول جدید

در دنياي رقابتي و پيچيده كنوني داشتن اطلاعات مالي و حسابداري و مسلح بودن به دانش مديريت و آشنايي با تكنيك هاي تصميم گيري امري لازم وضروري است و موفقيت هر سازمان در گرو شناخت مشكلات و پاسخ به آن هاست. حسابداری مدیریت در واقع نقشی است که حسابداران در جهت کمک به مدیران در انجام وظایفشان انجام میدهند.

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

630,000 ریال

-10%

700,000 ریال

مدیریت
محمدرضا نیکبخت، زهرا دیانتی دیلمی
کتاب مهربان
978-600-5823-39-4
600
14
1398
وزیری
شومیز

حسابداران مدیریت با فرموله کردن مسائل، شناسایی اطلاعات مربوط به تجزیه و تحلیل مسایل و بکارگیری منابع اطلاعاتی مختلف موجود در بخشهای مختلف سازمان جهت استفاده در تجزیه و تحلیل و مشخص کردن منابع اطالعاتی خارج از شرکت نظیر حجم و میزان فروش رقبا و به عنوان مشاور مدیریت ایفا نقش میکنند. افزايش سطح رقابت در عرصه بين المللي، فناوري هاي جديد وتغيير در فرآيند كسب و كار موجب شده تا مديريت هزينه به كمك حسابداران مديريت ، پويايي و اهميت بيشتري نسبت به قبل پيدا كند . مديران خواهان مشاوريني مطلع هستند كه آنها را در اتخ اذ تصميمات بهتر ياري نمايد . حسابداران مديريت مي توانند با كسب آخرين دستاوردهاي علمي موجود در اين خصوص بسيار كارآمد واقع شوند و در پي ريزي استراتژي شركت و دستيابي به آن نقش كليدي ايفا نمايند. در برخي از شركتهاي ايراني هنوز از سيستمهاي نيمه مكانيزه و بعضا دستي حسابداري استفاده مي شود و حتي شركت هايي هم كه از برنامه هاي كامپيوتري استفاده م ي كنند عدم يكپارچگي سيستمهاي اطلاعاتي در آنها مشهود است و با ان سجام و به موقع بودن اطلاعاتي فاصله زيادي دارند . به نحوي كه هنوز بند مربوط به مدون نبودن سيستم حسابداري صنعتي (حتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) در گزارش حسابرسي شركت ها به چشم مي خورد. از سوي ديگر هنوز سيستم هاي پيشرفته يكپارچه اطلاعاتي به دليل قيمت بالا و مخارج راه اندازي كلان، نبود پرسنل با صلاحيت و قابليت ها ي لازم و ERP نظير كمرنگ بودن انگيزه ، مورد استفاده عموم شركت ها قرار نگرفته است . براي رفع اين معضل تربيت متخصصين آگاه به مباحث تئوريك طراحي سيستم هاي اطلاعاتي و بخصوص سيستم هاي مديريت هزينه و نيز حسابرسي سيستم هاي هزينه يابي بسيار ضروري است از سوي ديگر، امروزه اين اعتقاد وجود دارد كه ديگر هدف از جمع آوري اطلاعات و تخصيص هزينه ها ، صرفا بحث كنترل نيست بلكه موضوعاتي نظير پيش بيني، برنامه ريزي و ارزيابي نيز مطرح است كه از بار اطلاعاتي بيشتري برخورداراست . از اينرو اطلاعات تاريخي مربوط به هزينه و بهاي تمام شده كالا و خدمات،تجزيه و تحليل انحرافات هزي نه كه زمان زيادي از وقت حسابداران صنعتي را گرفته و آنها را مبدل به " پليس حسابدار " كرده است، مطلوبيت خود را براي كنترل فرآيندها و عمليات شركت از دست داده است.

نوشتن نقد و نظر

کتاب حسابداری مدیریت

کتاب حسابداری مدیریت

در دنياي رقابتي و پيچيده كنوني داشتن اطلاعات مالي و حسابداري و مسلح بودن به دانش مديريت و آشنايي با تكنيك هاي تصميم گيري امري لازم وضروري است و موفقيت هر سازمان در گرو شناخت مشكلات و پاسخ به آن هاست. حسابداری مدیریت در واقع نقشی است که حسابداران در جهت کمک به مدیران در انجام وظایفشان انجام میدهند.

مــحصولات مرتبط