ارزان شد! کتاب مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه جلد 5 تا 9

کتاب مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه جلد 5 تا 9

نشرنی-رجبی

محصول جدید

جلدهای پنجم تا نهم مجموعه مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه در دوره‌ی قاجار، شامل نامه‌ها، اعلامیه‌ها، تلگرام‌ها، مقالات،‌ و رسائل سیاسی علما و روحانیونی است که در فاصله‌ی زمانی آغاز استبداد صغیر در ۲۳ جمادی‌الاول ۱۳۲۶ ق تا پایان سال ۱۳۲۸ ق، به صورت فردی یا جمعی به نگارش درآمده است.

2,250,000 ریال

-10%

2,500,000 ریال

تاریخ
محمدحسن رجبی
نشرنی
978-964-185-528-6
2370
1
1396
وزیری
شومیز

در این دوره‌ی تاریخی کوتاه اما پرتنش، حوادث سیاسی مهمی رخ داد که علما، روحانیون، انجمن‌ها و مجامع روحانی را ناگزیر به اعلام مواضع سیاسی آشکار و حادی نمود؛ همچون بمباران مجلس شورای ملی و قتل و دستگیری مشروطه‌خواهان؛ قیام آذربایجان، گیلان و اصفهان در حمایت از مشروطیت؛ خلع محمدعلی‌شاه از سلطنت و جلوس سلطان احمدشاه به اریکه‌ی قدرت؛ اعدام و تبعید رجال روحانی مخالف مشروطه؛ ورود قوای روس به شمال و انگلیس به جنوب کشور؛ گشایش دوره‌ی دوم مجلس؛ آزادی کامل مطبوعات و تشدید بحران‌ها؛ تهدید و ترور رهبران روحانی مشروطه‌خواه؛ ناتوانی دولت و مجلس در بیرون‌راندن قوای متجاوز؛ مشکلات فزاینده‌ی دولت‌های جدید مشروطه در ایجاد امنیت و اداره‌ی کشور؛...
مطالب این مجموعه برحسب توالی تاریخی رویدادها تنظیم شده است.

نوشتن نقد و نظر

کتاب مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه جلد 5 تا 9

کتاب مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه جلد 5 تا 9

جلدهای پنجم تا نهم مجموعه مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه در دوره‌ی قاجار، شامل نامه‌ها، اعلامیه‌ها، تلگرام‌ها، مقالات،‌ و رسائل سیاسی علما و روحانیونی است که در فاصله‌ی زمانی آغاز استبداد صغیر در ۲۳ جمادی‌الاول ۱۳۲۶ ق تا پایان سال ۱۳۲۸ ق، به صورت فردی یا جمعی به نگارش درآمده است.

مــحصولات مرتبط