ارزان شد! کتاب ساختار سازمانی طراحی سازمان و الگوهای سنتی جدید و مجازی سازمان با رویکرد کاربردی

کتاب ساختار سازمانی طراحی سازمانی و الگوهای جدید و مجازی سازمان با رویکرد کاربردی

مهربان -عالم تبریز

محصول جدید

کتاب زیر چاپ میباشد . برای هفته آتی موجود می شود

189,000 ریال

-10%

210,000 ریال

مدیریت
اصغر عالم تبریز
دانش ماندگار عصر
978-600-6329-11-6
180
1
1397
وزیری
شومیز
1

نوشتن نقد و نظر

کتاب ساختار سازمانی طراحی سازمانی و الگوهای جدید و مجازی سازمان با رویکرد کاربردی

کتاب ساختار سازمانی طراحی سازمانی و الگوهای جدید و مجازی سازمان با رویکرد کاربردی

کتاب زیر چاپ میباشد . برای هفته آتی موجود می شود

مــحصولات مرتبط