ارزان شد! کتاب مدیریت منابع انسانی

کتاب مدیریت منابع انسانی کسب مزیت رقابتی

کتاب مهربان-ابراهیمی

محصول جدید

شاید یکی از دلایل اصلیِ نادیده گرفتن یا لااقل کم‌توجهی سازمان‌ها به مدیریت منابع انسانی (در قیاس با کارکردهایی نظیر مدیریت مالی و مدیریت بازاریابی) این است که مدیریت منابع انسانی در راستای استراتژی سازمان، حصول نتایج عملیاتی، و در مجموع کسب مزیت رقابتی برای سازمان نقشی ایفا نمی‌کند.

495,000 ریال

-10%

550,000 ریال

ریموند نوئه، جان هالنبک، باری گرهارت، پاتریک رایت
الهام ابراهیمی
کتاب مهربان
978-600-407-107-9
590
1
1396
وزیری
شومیز

این شکاف، موضوع کتاب حاضر است. در این کتاب همواره خط اتصال «کارکردهای مدیریت منابع انسانی» با هدف غایی «کسب مزیت رقابتی برای سازمان» حفظ شده است. کارکردهای عمده مدیریت منابع انسانی شامل «مدیریت استراتژیک منابع انسانی»، «تحلیل و طراحی شغل»، «برنامه‌ریزی منابع انسانی و کارمندیابی»، «انتخاب و به‌کارگماری»، «آموزش»، «مدیریت عملکرد»، «توسعه کارکنان»، «جدایی و نگهداشت کارکنان»، «تصمیمات ساختار پرداخت»، «پرداخت مبتنی بر مشارکت» و «مزایای کارکنان» به تفصیل در فصول مختلف کتاب مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

نوشتن نقد و نظر

کتاب مدیریت منابع انسانی کسب مزیت رقابتی

کتاب مدیریت منابع انسانی کسب مزیت رقابتی

شاید یکی از دلایل اصلیِ نادیده گرفتن یا لااقل کم‌توجهی سازمان‌ها به مدیریت منابع انسانی (در قیاس با کارکردهایی نظیر مدیریت مالی و مدیریت بازاریابی) این است که مدیریت منابع انسانی در راستای استراتژی سازمان، حصول نتایج عملیاتی، و در مجموع کسب مزیت رقابتی برای سازمان نقشی ایفا نمی‌کند.

مــحصولات مرتبط