کتاب پرسش های چهار گزینه ای قوانین مالیاتی با رویکرد آزمون جامعه مشاوران رسمی مالیاتی

سخنوران-آخوندی

محصول جدید

کتاب حاضر با جمع آوری و تالیف آزمون‌ها و حل تشریحی پرسش‌های چهارگزینه‌ای، مناسب برای مشاوران حقوقی است که به دنبال شرکت در آزمون سال 1397 جامعه مشاوران رسمی مالیاتی هستند. با توجه به آنکه همیشه تغییراتی در قوانین به وجود می آید، از نکات مثبت این کتاب مطابق بودن با آخرین اصلاحات قانون‌های مالیاتی کشور است . کتاب حاضر در سال 1397 توسط نشر سخنوران منتشر شده است.

800,000 ریال

حسابداری
احمد آخوندی
سخنوران
978-600-383-142-1
365
2
1397
رحلی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب پرسش های چهار گزینه ای قوانین مالیاتی با رویکرد آزمون جامعه مشاوران رسمی مالیاتی

کتاب پرسش های چهار گزینه ای قوانین مالیاتی با رویکرد آزمون جامعه مشاوران رسمی مالیاتی

کتاب حاضر با جمع آوری و تالیف آزمون‌ها و حل تشریحی پرسش‌های چهارگزینه‌ای، مناسب برای مشاوران حقوقی است که به دنبال شرکت در آزمون سال 1397 جامعه مشاوران رسمی مالیاتی هستند. با توجه به آنکه همیشه تغییراتی در قوانین به وجود می آید، از نکات مثبت این کتاب مطابق بودن با آخرین اصلاحات قانون‌های مالیاتی کشور است . کتاب حاضر در سال 1397 توسط نشر سخنوران منتشر شده است.

مــحصولات مرتبط