کتاب آمار پیشرفته کاربردی همراه SPSS

دانشگاه تهران-نایبی

محصول جدید

تحلیل عامل، تحلیل مسیر، تحلیل خوشه ای، رگرسیون لاجستیک ...

200,000 ریال

ریاضی
هوشنگ نایبی
دانشگاه تهران
978640365069
400
2
1394
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب آمار پیشرفته کاربردی همراه SPSS

کتاب آمار پیشرفته کاربردی همراه SPSS

تحلیل عامل، تحلیل مسیر، تحلیل خوشه ای، رگرسیون لاجستیک ...

مــحصولات مرتبط