کتاب نحوه نگارش و تهیه کتاب درسی دانشگاهی

سمت - لپیونکا

محصول جدید

شرح :

هدف این کتاب آن است که خوانندگان را با دانش و مهارتهای دبیر تدوین کتابهای مربوط به آموزش عالی آشنا سازد و بتوانند در مقام یک مؤلف دانشگاهی و نویسنده کتاب درسی از آن به نفع خود استفاده کنند و این توانایی و اختیار را کسب کنند که خودشان به تهیه و تدوین کتاب درسی همت گمارند تا بر میزان و امکان موفقیتشان بیفزایند.

220,000 ریال

متفرقه
مری آلن لیپونکا
جمعی از مترجمان
سمت
978-964-530-072-0
336
4
1398
وزیری
شومیز

فهرست :

فصل اول: كتابهاي درسي دانشگاهي به چه ترتيب چاپ مي‌شوند؟
فصل دوم: جلب كردن توجه ناشر به نسخه خبر
فصل سوم: فرايند امضاي قرارداد را به نفع خود تمام كنيد
فصل چهارم: تدوين ناشرانه و ضرورت آن براي كتاب درسي
فصل پنجم: نوشتن براي مخاطب واقعي
فصل ششم: ايجاد حالت گفتار مؤثر در تأليف
فصل هفتم: ساختار عنوان‌بندي و دليل اهميت آن
فصل هشتم: عناصر آموزشي و نقش آنها در كتاب درسي
فصل نهم: ابداع فصل ـ ابزارهاي كارامد
فصل دهم: تدوين موفقيت‌آميز مشخصه‌هاي زنجيره‌اي
فصل يازدهم: تهيه پيش‌نويس و ويراست جديد به نحوي آسان‌تر
فصل دوازدهم: كنترل حجم كتاب و تهيه جدول برنامه‌ريزي زماني
فصل سيزدهم: رعايت حق انحصاري اثر
فصل چهاردهم: ارتقاي ارزش صوري كتاب
فهرست اصطلاحات
ارجاعات و كتابشناسي
نمايه

نوشتن نقد و نظر

کتاب نحوه نگارش و تهیه کتاب درسی دانشگاهی

کتاب نحوه نگارش و تهیه کتاب درسی دانشگاهی

شرح :

هدف این کتاب آن است که خوانندگان را با دانش و مهارتهای دبیر تدوین کتابهای مربوط به آموزش عالی آشنا سازد و بتوانند در مقام یک مؤلف دانشگاهی و نویسنده کتاب درسی از آن به نفع خود استفاده کنند و این توانایی و اختیار را کسب کنند که خودشان به تهیه و تدوین کتاب درسی همت گمارند تا بر میزان و امکان موفقیتشان بیفزایند.

مــحصولات مرتبط