کتاب ترجمه مکاتبات و اسناد 1

سمت - اصلان زاده

محصول جدید

شرح :

اين كتاب براي دانشجويان رشته مترجمي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «ترجمه مكاتبات و اسناد» به ارزش 4 واحد تدوين شده است. اميد مي‌رود علاوه بر جامعه دانشگاهي، ساير علاقه‌مندان نيز از آن بهره‌مند شوند.

120,000 ریال

زبان تخصصی
رحیم اصلان زاده
سمت
978-964-530-138-3
216
17
1397
وزیری
شومیز

فهرست :

پيشگفتار
فصل اول: ترجمه مدارك عمومي
فصل دوم: ترجمه مدارك تحصيلي
فصل سوم: ترجمه اسناد ثبتي و احکام دادگاهها
فصل چهارم: ترجمه مکاتبات اداری
فصل پنجم: چند نمونه سند براي ترجمه
منابع و مآخذ

چاپ نهم با تجدید نظر

نوشتن نقد و نظر

کتاب ترجمه مکاتبات و اسناد 1

کتاب ترجمه مکاتبات و اسناد 1

شرح :

اين كتاب براي دانشجويان رشته مترجمي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «ترجمه مكاتبات و اسناد» به ارزش 4 واحد تدوين شده است. اميد مي‌رود علاوه بر جامعه دانشگاهي، ساير علاقه‌مندان نيز از آن بهره‌مند شوند.

مــحصولات مرتبط