کتاب ارتباط با رسانه ها

ساکو-گوهرزاد

محصول جدید

360,000 ریال

ارتباطات و روزنامه نگاری
فرهاد حسنی گوهرزاد
ساکو
978-600-7270-27-1
168
1393
3
وزیری
شومیز

بسیاری از اندیشمندان، هر دوره، عصر یا قرنی را به خاطر گستردگی و تحول دانشی از دانش‌های بشری، یا رشد و بالندگی جنبۀ خاصی از صنعت، دستاوردهای انسانی و یا انقلاب‌های فراگیر و تأثیر‌گذار، عنوانی خاص، همچون:

«دوران انقلاب صنعتی»، «عصر اتم»، یا «قرن فضا، لقب داده‌اند.

گرچه این گونه توصیف‌ها از نظرگاه فلسفی و جامعه‌شناختی، گاه خالی از مسامحه و مبالغه نیست؛ اما از سوی دیگر، به تعبیری «قولی است که جملگی برآنند»!

با این پیش‌فرض، به باور من، شناخت موضوعات و مقولاتی چون: افکار عمومی، فضای مجازی، روابط عمومی، رسانه‌های جدید و تاریخچه آنها و نیز، پیام‌های رسانه‌ای، تکنیک‌های رسانه‌ای، شناخت خبر و انواع آن، همچنین: مطالبی چون: انواع مقاله‌نویسی، گزارش‌نویسی، تیترشناسی و به همین سیاق؛ انواع گزارش‌نویسی و به‌ویژه، نقش روابط عمومی‌ها و ارتباط تنگاتنگ این مقوله با دیگر رسانه‌ها؛ پیش نیاز شناخت عصری است که مؤلفۀ اصلی و شاکلۀ اساسی و بنیادین آن در یک کلام «ارتباطات» در مفهوم کلّی و جزئی آن است. به همین خاطر، در روزگار ما، آگاهی از این گونه مقوله‌ها، برای رشد اجتماعی، بصیرت افزایی و به‌ویژه، «درک سواد رسانه‌ای» از اهمیتی خاص برخوردار است.

از آنجا که  «روابط عمومی» به عنوان موضوعی ویژه در ارتباطات و در پیوند با رسانه‌ها در زمان ما اهمیتی مضاعف یافته است؛ فاضل ارجمند جناب گوهرزاد در اثر حاضر که متنی آموزشی، به‌ویژه برای دانشجویان رشته، ارتباطات و روزنامه‌نگاری است؛ با دقتی در خور تحسین و بیان سلیس و روان و قابل فهم همگان، با استفاده از منابع و مآخذ معتبر و نیز با بهره‌گیری از تجارب ویژۀ خویش، تاریخچه‌ها و نیز مفاهیم متنوع ارتباطی و رسانه‌ای را در پیوند و ارتباط با روابط‌عمومی و با اشاره به اهمیت این موضوع، در هفت فصل به تفصیل بررسی و در پایان هر فصل، پرسش‌های لازم را برای اطلاع عموم و به‌ویژه دانشجویان و علاقه‌مندان این رشته مطرح کرده است.

نوشتن نقد و نظر

کتاب ارتباط با رسانه ها

کتاب ارتباط با رسانه ها

مــحصولات مرتبط