کتاب تحلیل شعر فارسی

سمت - نیکوبخت

محصول جدید

55,000 ریال

ادبیات و شعر
ناصر نیکوبخت
سمت
978-964-530-504-6
196
3
1393
وزیری
شومیز

شرح :

گسترش و تقویت آموزش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور، نیازمند حمایتهای متخصصان زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج کشور است. «شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی»، «مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی»، «سمت» و «انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی» در جلسه مشترکی تصمیم گرفتند با همکاری یکدیگر و همراهی استادان با تجربه و متخصص کتابهای درسی مناسبی را زیر نظر شورایی از افراد صاحب‌نظر و باتجربه، تهیه و چاپ کنند.

چكيده :

This book has been compiled as a textbook for non-Iranian language- learners and students of Persian language and literature as well as on-job training courses for professors and students abroad. Considering the instructive purpose of the book, poems have been arranged, defined and analyzed in terms of the formats of Persian poetry, from short to long. In the analysis of the poems, the earlier descriptions are more detailed than the later ones in order to provide an opportunity for the students to practice more. Moreover, aside from providing the meaning of the poems, some brief explanations of the literary terms and technical points have been added.

فهرست :

آغاز سخن
پيشگفتار مؤلف
شعر چيست؟
عناصر شعر
     1. بيت
     2. وزن
     3. قافيه
     4. رديف
     5. تَخَلُّص
     6. قالب
تجزيه و تحليل شعر
انواع شعر از نظر قالب
مفردات (فرد، مفرد، تك بيت)
دوبيتي/ ترانه/
رباعي
قطعه
غزل (چامه، سرود، نغمه)
قصيده (چكامه)
مثنوي (دوگاني، مزدوج)
مسمط
ترجيع بند و تركيب بند
مستزاد
بحر طويل
قالبهاي شعر معاصر ايران
قالبهاي شعر سنت‌گراي معاصر
تصنيف
چهار پاره
قالبهاي شعر نوگراي معاصر
قالب مسمط- تركيب نو
قالب نيمايي (آزاد)
شعر سپيد (بي وزن)
شعر حجم گرا
منابع و مآخذ

نوشتن نقد و نظر

کتاب تحلیل شعر فارسی

کتاب تحلیل شعر فارسی

مــحصولات مرتبط