کتاب مدیریت رسانه های الکترونیک

دفتر پژوهشهای فرهنگی-روشن دل

محصول جدید

اين کتاب به بازار رسانه ها و بازاريابي، اخلاق مديريتیي، نظريه های مديريت، مديريت مالي و نيروی انسانی، مخاطب پژوهی، الزامات قانونی، نقش روابط عمومی و فناوری رسانه های الکترونيک مي پردازد.

250,000 ریال

مدیریت
آلن بی البارن
طاهر روشندل اربطانی
دفتر پژوهشهای فرهنگی
9789643793784
400
1
1395
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب مدیریت رسانه های الکترونیک

کتاب مدیریت رسانه های الکترونیک

اين کتاب به بازار رسانه ها و بازاريابي، اخلاق مديريتیي، نظريه های مديريت، مديريت مالي و نيروی انسانی، مخاطب پژوهی، الزامات قانونی، نقش روابط عمومی و فناوری رسانه های الکترونيک مي پردازد.

مــحصولات مرتبط