کتاب روان شناسی مرضی

رشد -نجاریان

محصول جدید

مواد باليني جنبه حياتي دارند چرا كه گذشته از هر چيز، اين حوزه با افراد واقعي كه مشكلاتي واقعي دارند سر و كار دارد. تحقيق و پژوهش، محور مطالعه غيرانطباقي است زيرا شواهد جديد تاثير زيادي بر ديدگاه ما درباره افراد مشكل‌دار دارند.

700,000 ریال

روانشناسی و علوم تربیتی
اروین جی . ساراسون، باربارا آر. ساراسون
بهمن نجاریان، محسن دهقانی، داود عرب، ایران داودی
رشد
978-964-2802-53-1
856
1
1397
رحلی
شومیز

مولفاني كه كتاب‌هاي درسي را بازنويسي مي‌كنند با تصميم‌هاي زيادي روبرو هستند: چه چيزي اضافه شود يا تغيير كند؟ كدام قسمت‌ها بماند؟ چه چيزي حذف يا كنار گذاشته شود؟ ما در چهار حوزه اين سوال‌ها را از خود پرسيديم: چهارچوب مفهومي، مواد باليني، تحقيق و پژوهش، و تعليم و تربيت. هر كدام از اين حوزه‌ها براي دانشجويان دروسروانشناسي مرضي حائز اهميت هستند. يك رويكرد مفهومي منسجم اصول سازمان‌دهنده‌اي را مهيا مي‌كند كه براي فهم مسائل و موضوعات پيچيده لازم هستند. 

نوشتن نقد و نظر

کتاب روان شناسی مرضی

کتاب روان شناسی مرضی

مواد باليني جنبه حياتي دارند چرا كه گذشته از هر چيز، اين حوزه با افراد واقعي كه مشكلاتي واقعي دارند سر و كار دارد. تحقيق و پژوهش، محور مطالعه غيرانطباقي است زيرا شواهد جديد تاثير زيادي بر ديدگاه ما درباره افراد مشكل‌دار دارند.

مــحصولات مرتبط