کتاب روان درمانی نوجوانان راهنمای گام به گام درمان مشکلات روانی نوجوان

رشد-آقا محمدیان

محصول جدید

كتاب راهنماي گام به گام روان‌درماني نوجوانان، چاپ دوم و تخصصي‌تر كتاب راهنماي گام به گام روان‌درماني كودكان و نوجوانان است كه به عنوان دومين كتاب از مجموعه‌ي راهنماي گام به گام متخصصان، در سال 1996 توسط انتشارات وايلي منتشر شد. 

380,000 ریال

روانشناسی و علوم تربیتی
آرتور ای . جانگسما - ال.مارک پترسون
دکتر حمیدرضاآقا محمدیان - دکتر سیدعلی کیمیایی
رشد
978-964-7537-36-0
368
4
1396
وزیری
شومیز

كتاب اصلي مورد استقبال گسترده جامعه حرفه‌اي قرار گرفته است و اكنون، كانون توجه اين كتاب را منحصرا به درمان نوجوانان محدود كرده و تعداد فصولي كه به مشكلات باليني اختصاص دارند و موضوع آن‌ها صرفا به بيماران نوجوان مربوط است را افزايش داده‌ايم.همچنين كليه‌ي هدف‌ها و مداخله‌هاي درماني ارائه شده نيز متناسب با نيازهاي نوجوانان، و نه كودكان، طراحي شده‌اند.

نوشتن نقد و نظر

کتاب روان درمانی نوجوانان راهنمای گام به گام درمان مشکلات روانی نوجوان

کتاب روان درمانی نوجوانان راهنمای گام به گام درمان مشکلات روانی نوجوان

كتاب راهنماي گام به گام روان‌درماني نوجوانان، چاپ دوم و تخصصي‌تر كتاب راهنماي گام به گام روان‌درماني كودكان و نوجوانان است كه به عنوان دومين كتاب از مجموعه‌ي راهنماي گام به گام متخصصان، در سال 1996 توسط انتشارات وايلي منتشر شد. 

مــحصولات مرتبط