کتاب مردم شناسی و روان شناسی هنری

رشد- عناصری

محصول جدید

پيوند ميان (مردم‌شناسي) و (هنر) يكي از مباحث ظريفي است كه گه‌گاه از سوي صاحب‌نظران مورد بررسي قرار گرفته و پيشنهاداتي ارائه شده است.

150,000 ریال

روانشناسی و علوم تربیتی
جابر عناصری
رشد
964-6115-91-8
224
2
1390
وزیری
شومیز

متاسفانه نقش پايدار هنر در قلمرو مردم‌شناسي، تاكنون بدقت و رغبت كامل به صورت جدي مشخص نشده و مدارك چشمگيري از باب تحقيق در اين زمينه به دست نيامده است. هر چند مردم‌شناسان همواره به ارزش هنر در جامعه وقوف داشته‌اند، ولي در سال‌هاي اخير بود كه نمونه‌هايي از (فرهنگ مادي) هنرمندانه و فرهنگ معنوي مبتني بر آيين‌ها و نمايش‌هاي مردمي، موسيقي و رقص و هنرهاي تجسمي و ... مورد توجه مردم‌شناسان و مردم‌نگاران قرار گرفت.

نوشتن نقد و نظر

کتاب مردم شناسی و روان شناسی هنری

کتاب مردم شناسی و روان شناسی هنری

پيوند ميان (مردم‌شناسي) و (هنر) يكي از مباحث ظريفي است كه گه‌گاه از سوي صاحب‌نظران مورد بررسي قرار گرفته و پيشنهاداتي ارائه شده است.

مــحصولات مرتبط