کتاب مشاوره ناشنوایان فرازها و فرودها

رشد-موللی

محصول جدید

کتاب حاضر محصول سال ها مطالعه و آموزش، به ویژه از طریق مشاهده ای خاموش در دنیایی است که غالباً مشاهده گر را در نظر نمی گیرد و نقش نظریه نویسان و افراد فکور را خوار میی کند. دنیایی که از سکوت وحشت دارد و آن را سازی ناهمگون می داند.

این محصول در انبار موجود نیست

44,000 ریال

روانشناسی و علوم تربیتی
ماریان کورکر
گیتا موللی
رشد
964-7537-22-0
328
1
1381
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب مشاوره ناشنوایان فرازها و فرودها

کتاب مشاوره ناشنوایان فرازها و فرودها

کتاب حاضر محصول سال ها مطالعه و آموزش، به ویژه از طریق مشاهده ای خاموش در دنیایی است که غالباً مشاهده گر را در نظر نمی گیرد و نقش نظریه نویسان و افراد فکور را خوار میی کند. دنیایی که از سکوت وحشت دارد و آن را سازی ناهمگون می داند.

مــحصولات مرتبط