کتاب مشاوره نظریه ها و کاربردها

رشد- فلاحی

محصول جدید

كتاب حاضر در زمينه مباني، نظريه‌ها و روش‌هاي مشاوره است كه عمدتا بر تحقيقات انجام گرفته در اين زمينه مبتني است.

350,000 ریال

روانشناسی و علوم تربیتی
ریکی ال جورج ، ترزاس کریستیانی
رضا فلاحی،محسن حاجیلو
رشد
964-6115-44-6
418
8
1394
وزیری
شومیز

نوع و فراواني مشكلات شخصي، خانوادگي، اجتماعي، اجتماعي و غيره در جوامع امروزي ايجاب مي‌كند تا فعاليت‌هاي حرفه تخصصي مشاوره براي تأمين و رفع نيازها رشد و گسترش يابد.
اين كتاب با ديدگاه انتخابي و بدون تأكيد بر روش خاصي از مشاوره، خواننده را با انواع روش‌ها و نظريه‌ها آشنا مي‌كند.

نوشتن نقد و نظر

کتاب مشاوره نظریه ها و کاربردها

کتاب مشاوره نظریه ها و کاربردها

كتاب حاضر در زمينه مباني، نظريه‌ها و روش‌هاي مشاوره است كه عمدتا بر تحقيقات انجام گرفته در اين زمينه مبتني است.

مــحصولات مرتبط