کتاب مصاحبه بالینی

رشد-فلنگن

محصول جدید

به رغم مصاحبه در روانشناسي، متاسفانه آثاري كه در اين باره به زبان فارسي منتشر شده‌اند بسيار اندك‌‌اند و در ميان آن‌ها، كمتر اثر نو و بديعي ديده مي‌شود كه بتوانددانشجويان و اساتيد را در كار تدريس و تتبع و درمان باليني ياري كند. 

700,000 ریال

روانشناسی و علوم تربیتی
جان سامرز فلنگن، ریتا سامرز فلنگن
هامایاک آوادیس یانس ، نیسان گاهان، داود عرب قهستانی، فرید براتی سده
رشد
978-964-2802-44-9
656
4
1395
وزیری
شومیز

با ترجمه و انتشار اين كتاب كه به دست دو تن از روانشناسان باليني متبحر نوشته شده اميدواريم كه كمبود منابع علمي در حوزه‌ علمي كمي جبران شده باشد.

نوشتن نقد و نظر

کتاب مصاحبه بالینی

کتاب مصاحبه بالینی

به رغم مصاحبه در روانشناسي، متاسفانه آثاري كه در اين باره به زبان فارسي منتشر شده‌اند بسيار اندك‌‌اند و در ميان آن‌ها، كمتر اثر نو و بديعي ديده مي‌شود كه بتوانددانشجويان و اساتيد را در كار تدريس و تتبع و درمان باليني ياري كند. 

مــحصولات مرتبط