کتاب مصاحبه تشخیصی

رشد-شاملو

محصول جدید

كتاب به سه بخش تقسيم مي‌شود. در بخش اول مباحث كلي رويكردهاي اساسي به انجام مصاحبه و نيز آزمايش وضع رواني بيمار مورد بحث قرار گرفته.

580,000 ریال

روانشناسی و علوم تربیتی
مایکل هرسن
سعید شاملو، محمدرضا محمدی
رشد
978-964-6115-58-6
436
6
1395
وزیری
شومیز

بخش عمده كتاب فصل 2 و 3 اخثصاص داده شده به استفاده از مصاحبه باليني جهت تشخيص اختلالات بيماران رواني و گروه‌هاي ويژه.

نوشتن نقد و نظر

کتاب مصاحبه تشخیصی

کتاب مصاحبه تشخیصی

كتاب به سه بخش تقسيم مي‌شود. در بخش اول مباحث كلي رويكردهاي اساسي به انجام مصاحبه و نيز آزمايش وضع رواني بيمار مورد بحث قرار گرفته.

مــحصولات مرتبط