کتاب مقدمات راهنمایی و مشاوره مفاهیم و کاربردها

رشد-شفیع آبادی

محصول جدید

در تدوين كتاب حاضر مفاهيم، اصول، تعاريف و خصوصا فنون و كاربردهاي راهنمايي و مشاوره به طور ساده و روان مورد بررسي قرار گرفته است. 

240,000 ریال

روانشناسی و علوم تربیتی
عبدالله شفیع آبادی
رشد
978-964-2802-27-2
152
18
1397
وزیری
شومیز

در هر فصل براي اطمينان خواننده محترم از دريافت و درك مطالب ارائه شده، پرسش‌هايي تهيه گرديده است كه او مي‌تواند با پاسخ دادن به آنها از ميزان يادگيري خود آگاه گردد

نوشتن نقد و نظر

کتاب مقدمات راهنمایی و مشاوره مفاهیم و کاربردها

کتاب مقدمات راهنمایی و مشاوره مفاهیم و کاربردها

در تدوين كتاب حاضر مفاهيم، اصول، تعاريف و خصوصا فنون و كاربردهاي راهنمايي و مشاوره به طور ساده و روان مورد بررسي قرار گرفته است. 

مــحصولات مرتبط