کتاب مقدمات مشاوره

رشد-خطیبی

محصول جدید

دانشجوياني كه اكنون به عنوان متخصص كار مي‌كنند، گزارش مي‌دهند كه كتاب مقدمات مشاوره ابزار راحت و بي‌دردسري است و اكنون نيز منابع آساني است كه براي مطالعه به كاشان مي‌آيد.

300,000 ریال

روانشناسی و علوم تربیتی
لئونارد آستین
امیر خطیبی
رشد
978-964-2802-11-1
392
1
1387
وزیری
شومیز

مشاوران غير متخصص نيز گفته‌اند كه اين كتاب در درك بهتر برخي از نظريه‌ها و كاربردهاي عملي اصول، به آنها كمك مي‌كند.

نوشتن نقد و نظر

کتاب مقدمات مشاوره

کتاب مقدمات مشاوره

دانشجوياني كه اكنون به عنوان متخصص كار مي‌كنند، گزارش مي‌دهند كه كتاب مقدمات مشاوره ابزار راحت و بي‌دردسري است و اكنون نيز منابع آساني است كه براي مطالعه به كاشان مي‌آيد.

مــحصولات مرتبط