کتاب مهارت های کاربردی زندگی

تجسم خلاق-هاشمی

محصول جدید

620,000 ریال

روانشناسی عمومی
جمشید هاشمی
تجسم خلاق
9789648561739
416
6
1398
رقعی
شومیز
شرفنامه اثر حاضر يك افسانه تاريخي است كه در «بحر تقارب» سروده شده و موضوع آن نيز جنگ است. در اين كتاب، ديدگاه نظامي دربار? جنگ ـ كه عامل اصلي آن اقتصاد است ـ يكي از اصول اصلي نظم اين مثنوي است و شاعر بر آن باور است كه نتيجة جنگ‌ها همه براي ريختن گنج‌هاي يك كشور به خزانه‌هاي كشوري ديگر بوده است. شرفنامه درصدد اثبات كروي‌بودن زمين است تا بگويد، شرق (چين) و غرب (اسپانيا) را آب فراگرفته و در قطب شمال آفتاب ديده نمي‌شود و جنوب عربستان را نيز آب گرفته است. او جغرافياي تاريخي جهان را در قرن ششم به خوبي گزارش مي‌كند و فرهنگ ملت‌هاي چين، هند، بربر، ايران، يونان، روس و عرب را با دقت تمام زير نظر دارد و معرفي مي‌كند.

نوشتن نقد و نظر

کتاب مهارت های کاربردی زندگی

کتاب مهارت های کاربردی زندگی

مــحصولات مرتبط