کتاب تفکر سریع و کند

دردانش بهمن-تالوصمدی

محصول جدید

زبان اصلی این کتاب را می توانید از طریق لینک زیر خرید کنید.

mehrabanshop.ir

600,000 ریال

روانشناسی و علوم تربیتی
دانیل کانمن
فروغ تالوصمدی
دردانش بهمن
۹۷۸۹۶۴۱۷۴۱۷۷۰
681
10
1397
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب تفکر سریع و کند

کتاب تفکر سریع و کند

زبان اصلی این کتاب را می توانید از طریق لینک زیر خرید کنید.

mehrabanshop.ir

مــحصولات مرتبط