همراهان گرامی نشر کتاب مهربان


سلام و احترام
کتاب مهربان جهت اطلاع دوستان عزیز از شرایط چاپ، مطالب زیر را عنوان مینماید:
لازم به ذکر است کتاب مهربان از چاپ تمامی کتب در حوزه مدیریت، حسابداری، بورس و اقتصاد استقبال میکند.

شرایط چاپ
الف( چاپ کتاب با سرمایه گذاری مولف/ مترجم
در این مدل همکاران در نشر کتاب مهربان، هزینه تقریبی چاپ را محاسبه و به صورت ریز هزینه به شما اعلام مینمایند، در صورت موافقت
قراردادی منعقد شده و طی سه مرحله تا زمان چاپ و تحویل کتاب مبلغ محاسبه شده پرداخت میگردد.
در پایان کار کل ریز هزینه دقیق به همراه فاکتور به شما ارائه و در صورت مغایرت، مابهتفاوت محاسبه میگردد.
در صورتی که تمایل داشته باشید بعد از چاپ میتوانید با همکاران پخش مهربان جهت توزیع، قراردادی منعقد نمایید.

ب( چاپ کتاب با سرمایهگذاری کتاب مهربان
در این فرم کتابهای ارسالی در درجه اول برای بررسی به داورهای امین انتشارت تحویل داده میشود.
جهت داوری لازم است تا عنوان + فهرست + 1 فصل از کتاب به همراه رزومه خودتان و چکیده ویژگی های کتاب در مورد کتب تالیفی و در رابطه با متون
ترجمه تمامی موارد به همراه فایل انگلیسی کتاب را ارسال نمایید.

الویت چاپ با شرایط زیر می باشد:
-1 اساتید عضو هیات علمی دانشگاهها :به ترتیب "دولتی،علوم تحقیقات،آزاد،پیام نور،حقالتدریس"
-2 اساتید مدرس دوره های MBA,DBA
-3 اسپانسر مالی از کتاب حمایت نماید
-4 کتاب رفرنس دانشگاهی باشد
بعد از عقد قرارداد و تعیین درصد حق الزحمه کتاب در فرایند چاپ قرار خواهد گرفت.

زمان چاپ
مجموعهی کتاب مهربان تمام سعی خود رابرای استفاده از حداقل زمان و بهترین کیفیت چاپ می نماید. اما زمان دقیق چاپ 1 ماه بعد از دریافت مجوز از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

تلگرام: 09388104256 تلفن: 66952090 _ داخلی 11 خانم قندهاری، داخلی 12 خانم یحیی
ایمیل : Mehraban_book@yahoo.com

در صورتی که تمایل دارید کتاب مهربان در اسرع وقت با شما تماس گیرد، لطفا فرم ضمیمه را تکمیل نمایید.

شاد و پیروز بمانید
کتاب مهربان