لیست محصولات این تولید کننده علم و فناوری

  • مشاهده سریع
    215,000 ریال موجود است

    علم آمار يكی از رشته‌هايی است كه به سرعت جايگاه ويژه‌ای برای خود در بين ساير علوم يافته است و تقريباً اكثر رشته‌ها از كشاورزی گرفته تا روانشناسی و علوم مهندسی نيازمند علم آمار می باشند. در واقع اهميت اين علم زمانی مشخص می گردد كه در هنگام استفاده علمی از مطالب تخصصی در هر رشته به علوم آماری نياز می شود و برای صحت مطالب از قوانين علم آمار استفاده می كنند..

    215,000 ریال
    موجود است