مدیریت کارآفرینی 

 • مشاهده سریع
  522,000 ریال 580,000 ریال 10% موجود است

  تئوری اقتصاد خرد روش‌های اصلی تحلیل یا «ابزارهای تجزیه و تحلیل» اقتصاد را عرضه می‌کند. ازاین‌رو، این تئوری یکی از مهم‌ترین درس‌های رشته‌های اقتصاد و بازرگانی و رشته‌های مشابه است. 

  522,000 ریال 580,000 ریال 10%
  ارزان شد!
  موجود است
 • مشاهده سریع
  504,000 ریال 560,000 ریال 10% موجود است

  مدیریت عمومی برای آشنایی با نظریه‌های عمومی مدیریت نوشته شده است به‌گونه‌ای که خوانندگان در سطوح مختلف بتوانند از آن بهره گیرند. 

  504,000 ریال 560,000 ریال 10%
  ارزان شد!
  موجود است