کتاب 100 نکته برای هتلداری از خرید زمین تا راه اندازی کامل

افق دور-مبشر

محصول جدید

 ویژه دانشجویان و مدیران هتل...

129,000 ریال

مدیریت
پیتر ونیسون
آزاده مبشر،محسن باطنی
افق دور
9782000431381
222
1
1393
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب 100 نکته برای هتلداری از خرید زمین تا راه اندازی کامل

کتاب 100 نکته برای هتلداری از خرید زمین تا راه اندازی کامل

 ویژه دانشجویان و مدیران هتل...

مــحصولات مرتبط