ارزان شد! کتاب بازاریابی جهانی بر پایه مدیریت شهری

کتاب بازاریابی جهانی بر پایه مدیریت شهری

کتاب مهربان-حیدرزاده

محصول جدید

بدون تردید آشنایی با «بازاریابی جهانی برپایه مدیریت شهری » تألیف سال 2014 خالی از لطف نخواهد بود. تمرکز سال های آینده قرن بیست و یکم در این کتاب نه بر اینترنت و نه بر رسانه های اجتماعی است، بلکه در دیدگاه نویسندگان کتاب تمرکز بر شهرها و شرکتهای بزرگ است!

نسخه الکترونیک کتاب را از طریق لینک زیر دریافت کنید:

taaghche.ir

153,000 ریال

-10%

170,000 ریال

مدیریت
فیلیپ کاتلر، میلتون کاتلر
کامبیز حیدرزاده، مونا صادقیان
کتاب مهربان
‭978-600-407-001-0
237
1
1394
وزیری
شومیز

 نویسندگان تلاش دارند د وقطبی رشد و توسعه پایدار کشورها را متمرکز بر دوگانه شهرهای بزرگ » و «شرکت های بزرگ و چندملیتی » ترسیم کرده و هشدار دهند.

شهرها همانند کشورهادارای تولید ناخالص داخلی هستند. «ما می توانیم بسنجیم که یک شهر چه میزان تولید ناخالص داخلی تولید می کند. تولید ناخالص داخلی تصویری از مشاغل و خانوار، سرانه، و درآمد متوسط- تمامی مقیاسهای مناسب وضعیت اقتصادی یک شهر- را ارائه میدهد. دیدگاه نویسندگان رامی توان بدین شکل خلاصه کرد: « برترین شهرهای جهان را به عنوان بازار خود انتخاب کنید،زیرا کشورها دیگر بازار هدف نیستند. شرکت ها چگونه باید در شهرهای با رشد سریع جهانی سرمایه گذاری و پیشرفت نمایند .»مطالعه این کتاب را به همه افرادی که علاقه مند هستند آموزه های خود را در حوزه مدیریت بازاریابی بر اساس مکتب کاتلر به روز کنند، توصیه میکنیم، فارغ از اینکه در کدام کسب و کارمشغول به فعالیت هستند یا تمایل دارند که وارد کسب و کار جدیدی شوند

نوشتن نقد و نظر

کتاب بازاریابی جهانی بر پایه مدیریت شهری

کتاب بازاریابی جهانی بر پایه مدیریت شهری

بدون تردید آشنایی با «بازاریابی جهانی برپایه مدیریت شهری » تألیف سال 2014 خالی از لطف نخواهد بود. تمرکز سال های آینده قرن بیست و یکم در این کتاب نه بر اینترنت و نه بر رسانه های اجتماعی است، بلکه در دیدگاه نویسندگان کتاب تمرکز بر شهرها و شرکتهای بزرگ است!

نسخه الکترونیک کتاب را از طریق لینک زیر دریافت کنید:

taaghche.ir

مــحصولات مرتبط