ارزان شد! تدوین طرح کسب و کار حرفه ای

کتاب تدوین طرح کسب و کار حرفه ای

کتاب مهربان -متیور کورد

محصول جدید

شاید حقیقتاً مهمترین بعد برنامه ریزی کسب و کار، انجام آن باشد. امروزه به طور فزاینده ای، صاحبان کسب و کارها، حتی اگر به وام بانکی نیازی هم نداشته باشند، در حال تهیه طرح های کسب و کار هستند. سایر افراد نیز هنگامی که باید یک طرح کسب و کار را برای ارائه به بانک تهیه نمایند، ارزش برنامه ریزی را درمی یابند.

نسخه الکترونیک کتاب را از طریق لینک زیر دریافت کنید:

taaghche.ir

127,800 ریال

-10%

142,000 ریال

مدیریت
متیور کورد
عبدالحمید ابراهیمی، علی دلبری، هادی رجبی
کتاب مهربان
172
1
1394
وزیری
شومیز

به نظر می رسد که ارائه صرف نظرات بر روی کاغذ، خود به تنهایی موجب شفافیت اولویت ها و تمرکز بر اقدامات اساسی خواهد شد. گاهی اوقات صاحبان کسب و کارها به طور کامل استراتژی های خود را بعد از اینکه می فهمند فرضیاتشان نادرست بوده اند در زمان تدوین طرحشان، تصمیم گیری در مورد آمیخته محصولات مختلف یا تهیه طرح تبلیغاتشان، تغییر می دهند. این نوع تفکر یا تفکر مجدد صحیح با استفاده از برنامه ریزی کسب و کار، به تدریج در حال تبدیل شدن به یک رویه عادی است. کتاب تدوین یک طرح کسب و کار حرفه ای اثر متیو رکورد، که ویرایش پنجم آن در سال 2009 توسط انتشارات با مسئولیت محدود هاو تو بوکس به چاپ رسیده است، راهنمایی آسان و نظام مند برای افرادی است که در جستجوی راه اندازی یک کسب و کار جدید هستند. همچنین ابعاد وسیعی را که باید به عنوان بخشی از فرآیند راه اندازی یک کسب و کار بررسی شده و مورد ارزیابی قرار گیرند، تشریح می کند. این کتاب اطلاعات بنیادین ضروری را برای مدیران و برنامه ریزان کسب و کارها و دانشجویان کلیه گرایش های مدیریت ارائه می دهد و آنان را قادر می سازد تا بتوانند طرح های کسب و کار را برای ارائه به بانک ها یا سایر تامین کنندگان منابع مالی تهیه نمایند. بزرگترین مشکلی که شرکت ها با آن مواجه هستند، بقاء در دو سال اول کاری است. وجود دانشی پایه در مورد فرآیند برنامه ریزی و سازماندهی یک کسب و کار می¬تواند اساساً شانس بقاء شرکت ها را افزایش دهد. این کتاب برای ارائه چنین دانش و اطلاعاتی تهیه شده تا احتمال وقوع شانس مذکور را بهبود بخشد.

نوشتن نقد و نظر

کتاب تدوین طرح کسب و کار حرفه ای

کتاب تدوین طرح کسب و کار حرفه ای

شاید حقیقتاً مهمترین بعد برنامه ریزی کسب و کار، انجام آن باشد. امروزه به طور فزاینده ای، صاحبان کسب و کارها، حتی اگر به وام بانکی نیازی هم نداشته باشند، در حال تهیه طرح های کسب و کار هستند. سایر افراد نیز هنگامی که باید یک طرح کسب و کار را برای ارائه به بانک تهیه نمایند، ارزش برنامه ریزی را درمی یابند.

نسخه الکترونیک کتاب را از طریق لینک زیر دریافت کنید:

taaghche.ir

مــحصولات مرتبط