ارزان شد! رفتار مصرف کننده

کتاب رفتار مصرف کننده

کتاب مهربان-کرمی

محصول جدید

رشته رفتار مصرف كننده را ميتوان اساس رشته بازاريابي دانست.بدين معنا كه رويكرد بازاريابي اساسا با شناسايي رفتار مصرف كننده آغاز ميشود و به دنبال يافتن راه هايي براي برآورده ساختن هرچه بهتر نيازها و خواسته هاي مصرف كنندگان است. با اين نگاه ميتوان ادعا كرد كه تمام بحثهاي بازاريابي اعم از استراتژي بازاريابي، آميخته بازاريابي، فروش و ... ريشه در تبين رفتار مصرف كننده دارد.

747,000 ریال

-10%

830,000 ریال

مدیریت
لئون شیفمن، لزکی کانوک
شهرزاد پوریان، مسعود کرمی
کتاب مهربان
978-600-5823-53-0
696
3
1395
وزیری
شومیز

رشته رفتار مصرف كننده را ميتوان اساس رشته بازاريابي دانست.بدين معنا كه رويكرد بازاريابي اساسا با شناسايي رفتار مصرف كننده آغاز ميشود و به دنبال يافتن راه هايي براي برآورده ساختن هرچه بهتر نيازها و خواسته هاي مصرف كنندگان است. با اين نگاه ميتوان ادعا كرد كه تمام بحثهاي بازاريابي اعم از استراتژي بازاريابي، آميخته بازاريابي، فروش و ... ريشه در تبين رفتار مصرف كننده دارد. شيفمن و كانوك از جمله برترين محققان در زمينه رفتار مصرف كننده به شمار مي آيند و كتاب آنها يكي از منابع اصلي اين حوزه ميباشد. بنابراني هب نظر ميرسدترجمه اين كتاب بتواند گامي در بهبود نگاه محققان حوزه بازاريابي و مصرف ايران داشته و آنها را ترغيب به نگاه بين رشته اي به حوزه مصرف نمايد.

نوشتن نقد و نظر

کتاب رفتار مصرف کننده

کتاب رفتار مصرف کننده

رشته رفتار مصرف كننده را ميتوان اساس رشته بازاريابي دانست.بدين معنا كه رويكرد بازاريابي اساسا با شناسايي رفتار مصرف كننده آغاز ميشود و به دنبال يافتن راه هايي براي برآورده ساختن هرچه بهتر نيازها و خواسته هاي مصرف كنندگان است. با اين نگاه ميتوان ادعا كرد كه تمام بحثهاي بازاريابي اعم از استراتژي بازاريابي، آميخته بازاريابي، فروش و ... ريشه در تبين رفتار مصرف كننده دارد.

مــحصولات مرتبط