ارزان شد! سرمایه معنوی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان

کتاب سرمایه معنوی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان

کتاب مهربان-بدخشانی

محصول جدید

سرمایه معنوی در یک سازمان به مراتب با ارزشتر از سرمایه مادی آن بوده و می تواند منشاء ایجاد تحولی اساسی در رهبری و مدیریت آن سازمان گردد و همچنین کمک کند تا سازمان از قابلیت هایی برخوردار شود که به تعالی و توسعه پایدار آنها بیانجامد.

91,800 ریال

-10%

102,000 ریال

مدیریت
فرناز بدخشانی
کتاب مهربان
‭978-600-407-004-1
135
1394
1
وزیری
شومیز

مدل انتخاب شده برای این کتاب بر گرفته از تحقیقات دانا زوهر و این مارشال می باشد. بطور کلی سرمایه معنوی در سطح سازمانی دارای 12 شاخص است, که عبارتند از: خودآگاهی, تغییرچارچوب های ذهنی, خود انگیختگی, چشم انداز محوری و ارزش محوری, کل نگری, دگر خواهی, استقبال از تفاوت ها, استفاده مثبت از چالش ها, استقلال رای, تمایل به طرح چراهای بنیادی, فروتنی و احساس رسالت.

نوشتن نقد و نظر

کتاب سرمایه معنوی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان

کتاب سرمایه معنوی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان

سرمایه معنوی در یک سازمان به مراتب با ارزشتر از سرمایه مادی آن بوده و می تواند منشاء ایجاد تحولی اساسی در رهبری و مدیریت آن سازمان گردد و همچنین کمک کند تا سازمان از قابلیت هایی برخوردار شود که به تعالی و توسعه پایدار آنها بیانجامد.

مــحصولات مرتبط