ارزان شد! یادگیری و توسعه

کتاب یادگیری و توسعه

کتاب مهربان-خراسانی

محصول جدید

حرفه یادگیری و توسعه یک حرفه جالب و فوق­العاده است. یادگیری و توسعه به عنوان یک حرفه، تنوع بسیار زیاد و دائمی دارد و در این حرفه، با دیدن نتایج کار خود، شناسایی فرم‌های بسیار مختلف و فرصت‌های بی­پایان یادگیری روبرو هستید.

216,000 ریال

-10%

240,000 ریال

مدیریت
کیتی بیورز، آندرو رئا
اباصلت خراسانی، سمیه دانشمندی، مهدیه السلادات صادقی
کتاب مهربان
978-600-407-055-3
340
1394
1
وزیری
شومیز

فهرست مطالب *فصل اول: توسعه و پرورش خود به عنوان یک متخصص کارآمد در زمینه یادگیری و توسعه *فصل دوم: شناخت سازمان‌ها و نقش یادگیری و توسعه *فصل سوم: گردآوری، تجزیه و تحلیل و بکارگیری اطلاعات یادگیری و توسعه *فصل چهارم: تحلیل نیازهای یادگیری *فصل پنجم: طراحی فعالیت های یادگیری و توسعه *فصل ششم: اجرای فعالیت های یادگیری و توسعه *فصل هفتم: ارزشیابی فعالیت‌های یادگیری و توسعه *فصل هشتم: توسعه مهارت‌های مربی‌گری در محیط کار *فصل نهم: توسعه مهارت‌های منتورینگ در محیط کار *فصل دهم: مروری بر مفاهیم کلیدی

نوشتن نقد و نظر

کتاب یادگیری و توسعه

کتاب یادگیری و توسعه

حرفه یادگیری و توسعه یک حرفه جالب و فوق­العاده است. یادگیری و توسعه به عنوان یک حرفه، تنوع بسیار زیاد و دائمی دارد و در این حرفه، با دیدن نتایج کار خود، شناسایی فرم‌های بسیار مختلف و فرصت‌های بی­پایان یادگیری روبرو هستید.

مــحصولات مرتبط