ارزان شد! کتاب اصول مدیریت بازاریابی

کتاب اصول مدیریت بازاریابی

مهربان-نوروزی

محصول جدید

این کتاب هر دو عنصر اصول بازاریابی و راهبردهای بازاریابی را پوشش می دهد و برای دانشجویان و پژوهشگران بازاریابی و صاحبنظران بازاریابی نگاشته شده است و با توجه به ماهیت محتوا و تنوع حیطه مطالب هم در دوره های کارشناسی و هم در دوره های تکمیلی رشته مدیریت بازارگانی و رشته های وابسته قابل استفاده است. علاوه بر این، می تواند منبع موثقی برای دوره های تخصصی بازاریابی باشد.

405,000 ریال

-10%

450,000 ریال

مدیریت
جف لنکستر، لستر مسینگهام
حسین نوروزی، نیما سلطانی نژاد
کتاب مهربان
978-600-407-035-5
604
2
1395
رحلی
شومیز
بازاریابی اساس و جوهره تجارت در جوامع است. دیدگاه سنتی بازاریابی به عنوان یک فرایند مبادله ساده و یا بازاریابی مبتنی بر معامله، توسط رویکرد متفاوت و بلند مدتی جایگزین شده است که بر ایجاد روابط با یک مشتری در طی زمان تاکید می کند. مفهوم بسط یافته فعالیت های بازاریابی در همه کارکردها در تجارت و سازمان های غیرانتفاعی نفوذ یافته است. بازاریابی با شناسایی و تحلیل مشتریان بالقوه سازمان و نیازهای آن ها آغاز می شود و در همه مراحل، این ایده بر ایجاد و حفظ ارتباطات طولانی مدت با آن ها تاکید دارد. کتاب حاضر که در هفده فصل تنظیم شده است هم مباحث و موضوعات مربوط به اصول و مبانی بازاریابی را در برمی گیرد و هم مباحث مربوط به بازاریابی راهبردی را مد نظر قرار داده است. لذا می تواند مورد استفاده طیف وسیعی از علاقمندان و دانش پژوهان، استادان و دانشجویان در عرصه های بازاریابی و بازرگانی باشد. از طرفی دیگر با توجه به رویکرد کاربردی که در طرح مسائل و مباحث دارد، می تواند راهنمای کاملی برای دست اندرکاران، مدیران و کارشناسان حوزه های فروش و بازاریابی سازمان ها و موسسات باشد.

این کتاب دارای 17 فصل است:

فصل اول: توسعه رویکرد راهبردی در بازاریابی: شرح فرهنگ، مسائل محیط کلان داخلی و خرد خارجی

فصل دوم: بازارها و مشتریان: رفتار خریداران ساز مانی، مشتریان و راهبرد بازاریابی

فصل سوم: بازارها و مشتریان: مرزهای بازار، بازاریابی هدف

فصل چهارم: راهبردهای نوآوری و محصول

فصل پنجم: راهبردهای قیمت گذاری

فصل ششم: کانالهای توزیع و تدارکات

فصل هفتم: راهبرد ارتباطات

فصل هشتم: مدیریت فروش

فصل نهم: مشتری مداری و بازاریابی رابطه ای

فصل دهم: بازاریابی مستقیم

فصل یازدهم: پیش بینی فروش

فصل دوازدهم: سیستمهای اطلاعاتی بازاریابی و تحقیقات

فصل سیزدهم: تجزیه و تحلیل محیط (فرصتها و تهدیدها) و ارزیابی منابع (قوت و ضعف)

فصل چهاردهم: ارزیابی و کنترل بازاریابی راهبردی

فصل پانزدهم: ابزارهای برنامه ریزی بازاریابی راهبردی

فصل شانزدهم: بازاریابی جهانی

فصل هفدهم: بازاریابی خدمات و بازاریابی غیرانتفاعی

نوشتن نقد و نظر

کتاب اصول مدیریت بازاریابی

کتاب اصول مدیریت بازاریابی

این کتاب هر دو عنصر اصول بازاریابی و راهبردهای بازاریابی را پوشش می دهد و برای دانشجویان و پژوهشگران بازاریابی و صاحبنظران بازاریابی نگاشته شده است و با توجه به ماهیت محتوا و تنوع حیطه مطالب هم در دوره های کارشناسی و هم در دوره های تکمیلی رشته مدیریت بازارگانی و رشته های وابسته قابل استفاده است. علاوه بر این، می تواند منبع موثقی برای دوره های تخصصی بازاریابی باشد.

مــحصولات مرتبط