کتاب چه کسی تغییر را کشت

آموزه-دشتی

محصول جدید

140,000 ریال

مدیریت
کن بلانچارد،جان بریت، جود هوکسترا، پت زیگارمی
جلال دشتی
آماره
9789645528391
160
3
1390
رقعی
شومیز
فهرست مطالب کتاب * صحنه جنایت * مظنون شماره 1 : فرهنگ * مضنون شماره 2 : تعهد * ناملاتی درباره فرهنگ و تعهد * مظنون شماره 3 : حمایت * مظنون شماره 4 : تیم رهبری تغییر * مظنون شماره 5 : ارتباطات * تاملاتی درباره حمایت تیم رهبری تغیر و ارتباطات * مظنون شماره 6 : ضرورت * مظنون شماره 7 : آینده نگری * تاملاتی درباره ضرورت و آینه نگری * مظنون شماره 8 : برنامه * مظنون شماره 9 ک بودجه * آخرین لحظات با تغییر * مظنون شماره 10 : مربی * مظنون شماره 11 : انگیزش * تاملاتی درباره برنامه بودجه مربی و انگیزش * مظنون شماره 12 : مدیریت عملکرد * مظنون شماره 13 : پاسخ گویی * ابرپلیس ها و ذینفعان * گزارش کالبد شکافی * معرفی قاتل فقط مدعوین * تغییر زنده است * راه کارهای پیاده سازی * موفق تغییر در سازمان ها

نوشتن نقد و نظر

کتاب چه کسی تغییر را کشت

کتاب چه کسی تغییر را کشت

مــحصولات مرتبط