ارزان شد! کتاب مدیریت سرمایه ها و دارایی های نامشهود سازمان: مدل ها، یافته ها و شاخص های نامشهود سازمان

کتاب مدیریت سرمایه ها و دارایی های نامشهود سازمان

کتاب مهربان-طبرسا

محصول جدید

کتاب حاضر در هفت فصل تنظیم شده است

176,000 ریال

-20%

220,000 ریال

مدیریت
غلامعلی طبرسا
کتاب مهربان
978-600-407-011-9
276
1
1394
وزیری
شومیز

فصل اول به سیر تحول و روند مدیریت سرمایه ها و دارایی های نامشهود سازمان از حیث تاریخچه می پردازد. در فصل دوم مدل های مدیریت سرمایه های فکری و ناملموس آن معرفی شده است و در فصل سوم چگونگی محاسبه ارزش دارایی های انسانی از طریق حسابدارای سرمایه های نامشهود و انسانی سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. مدیریت دانش و ارتباط آن با دارایی های نامشهود سازمان در فصل پنجم و مقوله اخلاق به عنوان یکی از مولفه های تعیین کننده سرمایه نامشهود در کسب و کار در فصل ششم در کانون توجه قرار گرفته است. مقوله نوآوری سازمانی و کارکنان دانشی نیز در فصل هفتم بررسی و ارزیابی شد.

نوشتن نقد و نظر

کتاب مدیریت سرمایه ها و دارایی های نامشهود سازمان

کتاب مدیریت سرمایه ها و دارایی های نامشهود سازمان

کتاب حاضر در هفت فصل تنظیم شده است

مــحصولات مرتبط