ارزان شد! مدیریت ریسک منابع انسانی

کتاب مدیریت ریسک منابع انسانی

کتاب مهربان-قلی پور

محصول جدید

منابع انسانی هر سازمان، عامل اصلی حیات آن سازمان است؛ از اینرو شناخت انسان برای مدیریت اثربخش آن ضروری میباشد. مدیریت منابع انسانی بر مبنای مفاهیم رفتار سازمانی بنا شده است که با تلاشهای نظام مند برای شناخت، درک و کنترل رفتار انسان، تحقق اهداف سازمانی را امکان پذیر میسازد. مدیریت منابع انسانی درصدد است تا ضمن تضمین بهر هوری منابع انسانی و سودآوری سازمان، بخشی از نیازهای انسان نیز برآورده شود.

387,000 ریال

-10%

430,000 ریال

مدیریت
آرین قلی پور، الهام ابراهیمی
کتاب مهربان
‏‫‭978-600-7317-91-4
236
1396
2
وزیری
شومیز

چهار تعریف برای مفهوم ریسک متداول است: 1.احتمال بروز آسیب یا زیان؛ 2. کسی یا چیزی که سبب ایجاد خطر شود؛ 3. شانس زیان یا خطر در موضوع قرارداد بیمه، کسی یا چیزی که خطر خاصی برای بیمه گر محسوب شود، خطر بیمه منتج از یک منبع یا علت ویژه؛ و 4. شانس از دست رفتن ارزش یک سرمایه.

نوشتن نقد و نظر

کتاب مدیریت ریسک منابع انسانی

کتاب مدیریت ریسک منابع انسانی

منابع انسانی هر سازمان، عامل اصلی حیات آن سازمان است؛ از اینرو شناخت انسان برای مدیریت اثربخش آن ضروری میباشد. مدیریت منابع انسانی بر مبنای مفاهیم رفتار سازمانی بنا شده است که با تلاشهای نظام مند برای شناخت، درک و کنترل رفتار انسان، تحقق اهداف سازمانی را امکان پذیر میسازد. مدیریت منابع انسانی درصدد است تا ضمن تضمین بهر هوری منابع انسانی و سودآوری سازمان، بخشی از نیازهای انسان نیز برآورده شود.

مــحصولات مرتبط