جدید کتاب الگوهای ارزیابی عملکرد سازمان

کتاب الگوهای ارزیابی عملکرد سازمان

فروزش-ایران زاده

محصول جدید

کتاب الگوهای ارزیابی عملکرد سازمان اثر سلیمان ایران زاده توسط انتشارات فروزش منتشر شده است.

550,000 ریال

مدیریت
سلیمان ایران زاده
فروزش
9789645472021
288
1397
3
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب الگوهای ارزیابی عملکرد سازمان

کتاب الگوهای ارزیابی عملکرد سازمان

کتاب الگوهای ارزیابی عملکرد سازمان اثر سلیمان ایران زاده توسط انتشارات فروزش منتشر شده است.

مــحصولات مرتبط