جدید کتاب کاربرد نمودارهای اکسل در مدیریت و حسابداری

کتاب کاربرد نمودارهای اکسل در مدیریت و حسابداری

کیومرث-عوادی

محصول جدید

کتاب کاربرد نمودارهای اکسل در مدیریت و حسابداری اثر امیر عوادی. نشر کیومرث منتشر شده است

850,000 ریال

مدیریت
امیر عوادی
کیومرث
9786008401551
428
1400
2
وزیری
شومیز

در این کتاب با توجه به نیاز دانشجویان رشته های مدیریت و حسابداری، کارکنان ، سرپرستان مدیران مالی و مدیران ارشد شرکت ها و موسسات تولیدی، تعاریف و اجزا، تنظیمات انواع نمدارها به تفصیل مطرح و پس از آن نمودارهای داینامیک و کاربرد آن ها در ارائه انواع  گزارشات به صورت مفصل و مثال های کاری مطرح گردید.

نوشتن نقد و نظر

کتاب کاربرد نمودارهای اکسل در مدیریت و حسابداری

کتاب کاربرد نمودارهای اکسل در مدیریت و حسابداری

کتاب کاربرد نمودارهای اکسل در مدیریت و حسابداری اثر امیر عوادی. نشر کیومرث منتشر شده است

مــحصولات مرتبط